Fritidshus i Säter

Redigera/Ta bort

Gammal fastighet i Säter från tidigt 1600-tal. Byggnader (3st) är i dåligt skick, men tomten är Stor och "byggbar" Ansluten till kommunalt vatten & avlopp samt el.

Pris: 250000
Boyta: Fritidshus i Säter
Antal rum: 0

Klicka här för mer informationKontaktuppgifter
Insänd av: Hemverket
Finns i: Säter